Småbrukare Östra Småland & Öland
AktuelltAktuellt
Fler adresser till lokala representanterFler adresser till lokala representanter
Du är välkommen att kontakta någon representant för lokalfDu är välkommen att kontakta någon representant för lokalf
StartsidaStartsida
Small company logo:
Årsmöte

Lokalföreningens årsmöte hölls 23 mars 2013 kl 13 i Kristdala, IOGT-NTO-lokalen. 23 personer var med.

Per Nilsson omvaldes som ordförande, i övrigt omval av Daphne Thuvesson och Sture Johansson. Gun Wyckman valdes som ordinarie styreseledamot. Runa Liedén avgick från styrelsen, men står kvar som suppleant ett år, hon avtackades med blommor.

Under årsmötet diskuterades lokalföreningens och förbundets ekonomi, ombudsrepresentation eller ej,
Många förslag till aktiviteter under verksamhetsåret framkom, bland annat studieresa och kurs i biodling.
Efter årsmötesförhandlingarna höll ordförande Per Nilsson ett föredrag om Utomhusmatlagning, och deltagarna fick även se en kortare naturfiolm som Gun Wickman presenterade.

Om någon medlem önskar ge en gåva till vår lokalförening går det bra på lokalföreningens plusgirokonto
378691-0Top of Page